088 033 2700 info@care4sureggz.nl

GGZ onze passie is jouw Zorg!

Geestelijke GezondheidsZorg in de regio's Nijmegen, Arnhem en Tiel

GGZ onze passie is jouw Zorg!

Geestelijke GezondheidsZorg in de regio's Nijmegen, Arnhem en Tiel

> Aanmelden > behandelmethodes

Online contact

Contactformulier

Stuur een e-mail

@care4sureggz.nl

Cliënten contact

088 033 2700

J

  Behandelmethodes

Bij Care4Sure bieden wij diverse behandelmethoden. Afhankelijk van de hulpvraag van de client worden behandelingen gegeven of worden elementen van diverse behandelmethode samengebracht om de client het beste te kunnen helpen. De cliënt heeft altijd zeggenschap in welke behandeling hij/zij of hen wil ontvangen en er wordt altijd overlegd welke behandeling de behandelaar het beste denkt te vinden passen.

Wij splitsen niet op diagnosen zoals enkel behandeling voor angststoornis of depressie, omdat wij zien dat er vaak een samenhang is tussen klachten. Wij doen ons best om jou te helpen met waar jij tegen aanloopt in het leven. Tijdens de behandeling zullen wij bespreken welke klachten de grootste rol spelen en samen afstemmen hoe wij jou daarbij kunnen helpen. Dit betekent dat wij klachten die horen bij bijvoorbeeld een depressie of een angststoornis dus binnen de therapie zullen bekijken en samen, al dan mogelijk opvolgend, behandelen.

  Psycho-educatie

Psycho-educatie bestaat uit het geven van voorlichting en informatie aan de cliënt en/of familie/naastbetrokkenen over de klachten/gediagnosticeerde aandoening en bijbehorende oorzaken, symptomen, eventuele gevolgen en mogelijke vervolgbehandelingen. Psycho-educatie volgt meestal op de uitslag van diagnostisch onderzoek en voorafgaand aan de behandeling gericht op de uitslagen van het diagnostisch onderzoek. Middels het verkrijgen van de kennis en vaardigheden over de klachten kan de cliënt beter begrijpen wat er speelt en leren hoe hiermee om te gaan.

  CGT

CGT staat voor Cognitieve GedragsTherapie. Deze methode gaat ervanuit dat gedachten, gedrag en gevoelens met elkaar samenhangen. In de CGT leer je welke niet-helpende gedachten een rol spelen en hoe je deze om kunt buigen naar helpende gedachten om zo nieuwe adaptieve coping strategieën aan te leren.

  EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.

  Exposure therapie

Exposure is een effectieve vorm van cognitieve gedragstherapie waarbij cliënten systematisch hun angstige verwachtingen onderzoeken en weerleggen. Tijdens exposure stelt de cliënt zich herhaaldelijk bloot aan situaties die angst oproepen zonder dat de gevreesde gevolgen hiervan uitkomen.

  ERT

ERT staat voor EmotieRegulatieTherapie. Met behulp van de ERT leer je emoties beter te begrijpen, hoe je met emoties om kan gaan en hoe je ze op een passende manier kan uiten. ERT helpt mensen die moeite hebben met het hanteren van hun emoties, meer de controle over hun emoties terug te vinden.

meer informatie over

  Een eerste gesprek

  Behandelingen

  Wachttijden

  Ons Team

  Online intakeformulier

  Vacatures

  Direct hulp via 113

  Aanmelden Cliëntenraad

  Zorgkosten 2024

  Contactpagina

Translate