088 033 2700 info@care4sureggz.nl

GGZ onze passie is jouw Zorg!

Geestelijke GezondheidsZorg in Tiel, Arnhem, Nijmegen & Wijchen

GGZ onze passie is jouw Zorg!

Geestelijke GezondheidsZorg in Tiel, Arnhem, Nijmegen & Wijchen

> Aanmelden > in-/exclusiecriteria

Online contact

Contactformulier

Stuur een e-mail

@care4sureggz.nl

Cliënten contact

088 033 2700

J

  In- / exclusiecriteria

Dit zijn de klachten ingedeeld in een officiële classificering.

We kijken hierbij naar wat jouw grootste hulpvraag is. Als er daarnaast ook sprake is van een ander punt, kan dat meestal wel.

Onze inclusiecriteria zijn (de criteria waarmee je juist wel bij ons terecht kan):

 

 • Angst
 • Aandacht tekort- en gedrag
 • Depressie
 • Pervasief
 • Ontwikkelingsproblematiek
 • Alcohol (als er ook sprake is van andere problemen en dit niet het belangrijkste probleem is)
 • Trauma
 • Persoonlijkheid
 • Bipolair (binnenkort)

Onze exclusiecriteria zijn (de criteria waarmee je juist niet bij ons terecht kan):

 

 • Overige kindertijd
 • Delirium, dementie en overig
 • Overige aan een middel
 • Schizofrenie
 • Dissociatieve stoornissen
 • Genderidentiteitsstoornissen
 • Psychische stoornissen door een somatische aandoening
 • Seksuele problemen
 • Slaapstoornissen
 • Somatoform
 • Eetstoornis

meer informatie over

  Een eerste gesprek

  Behandelingen

  Wachttijden

  Ons Team

  Online intakeformulier

  Vacatures

  Direct hulp via 113

  Aanmelden Cliëntenraad

  Zorgkosten 2023

  Contactpagina