088 033 2700 info@care4sureggz.nl

GGZ onze passie is jouw Zorg!

Geestelijke GezondheidsZorg in de regio's Nijmegen en Arnhem

GGZ onze passie is jouw Zorg!

Geestelijke GezondheidsZorg in de regio's Nijmegen en Arnhem

> Aanmelden > in-/exclusiecriteria

Online contact

Contactformulier

Stuur een e-mail

@care4sureggz.nl

Cliënten contact

088 033 2700

J

  In- / exclusiecriteria

Dit zijn de klachten ingedeeld in een officiële classificering.

We kijken hierbij naar wat jouw grootste hulpvraag is. Als er daarnaast ook sprake is van een ander punt, kan dat meestal wel.

Onze inclusiecriteria zijn (de criteria waarmee je juist wel bij ons terecht kan):

 

 • Angst
 • ADHD
 • Depressie
 • Paniek
 • OCD
 • Rouw
 • Trauma
 • Persoonlijkheidsstoornissen

Onze exclusiecriteria zijn (de criteria waarmee je juist niet bij ons terecht kan):

 

 • Psychotische stoornissen
 • Verslaving
 • Eetstoornissen
 • ALK
 • Genderdysforie
 • Onderzoek naar ASS
 • Acute suïcidaliteit

meer informatie over

  Een eerste gesprek

  Behandelingen

  Wachttijden

  Ons Team

  Online intakeformulier

  Infomedics

  Direct hulp via 113

  Aanmelden Cliëntenraad

  Zorgkosten 2024

  Contactpagina

Translate