088 033 2700 info@care4sureggz.nl

GGZ onze passie is jouw Zorg!

Geestelijke GezondheidsZorg in de regio's Nijmegen en Arnhem

GGZ onze passie is jouw Zorg!

Geestelijke GezondheidsZorg in de regio's Nijmegen en Arnhem

> Onze werkwijze

Online contact

Contactformulier

Stuur een e-mail

@care4sureggz.nl

Cliënten contact

088 033 2700

J

  Intake gesprek

Het is belangrijk dat je vóór jouw eerste gesprek (het intakegesprek) de verwijzing van de huisarts of andere zorgverlener hebt. Tijdens het intakegesprek zijn wij verplicht jouw identiteitsbewijs en zorgverzekeringspas te controleren.

Neem hiervoor een geldig identiteitsbewijs en jouw zorgpas mee!

Vóór jouw eerste afspraak krijg je digitaal een vragenlijst toegestuurd, de ROM-vragenlijst. ROM staat voor Routine Outcome Monitoring. Wij vinden het belangrijk om samen met jou na te gaan hoe jouw behandeling verloopt en of je de best passende hulp krijgt. We meten dit met behulp van de ROM-vragenlijst. Op verschillende momenten vragen we jou om digitaal zo’n lijst in te vullen: vóór de eerste afspraak, enkele malen tijdens de behandeling (afhankelijk van hoelang jouw behandeling duurt) en na afsluiting van de behandeling. Jouw behandelaar ontvangt een samenvatting van de antwoorden en bespreekt die met jou. Als het nodig is, wordt de behandeling tussentijds aangepast.

  Familie en naasten

De intake bestaat dus uit een digitale vragenlijst en een intakegesprek met een hulpverlener. Nadat jouw klachten zijn besproken in ons wekelijks overleg krijg je een advies en een behandelaanbod. Care4Sure vindt het belangrijk dat zowel jij, als jouw familie of naasten geïnformeerd en betrokken zijn. Wij nodigen jouw familie en naasten uit om bij het intakegesprek aanwezig te zijn. Daarnaast kunnen naasten worden betrokken bij de behandeling waar dat wenselijk is.

  Behandeling

Na de intake wordt in het team gekeken welke behandelaar jou het beste kan helpen. Samen met die behandelaar maak je een behandelplan om jouw behandeling vorm te geven. Jij hebt daarin zeggenschap over alles wat betrekking heeft tot jouw zorg zoals behandeldoelen en behandelmethoden. Wij vragen jou of je akkoord gaat met het behandelplan voordat de behandeling begint. Ben je het niet eens met het behandelplan? Dan ga je samen met je behandelaar op zoek naar een oplossing en wordt er een nieuw voorstel gedaan. Als je akkoord bent, start de behandeling. Tijdens de behandeling kan verder diagnostisch onderzoek nodig zijn. Ook kan het zijn dat jij en/of jouw behandelaar niet tevreden is met het effect van de behandeling. In dat geval wordt de behandeling in overleg met jou aangepast. Een behandeling kan bestaan uit diverse behandelmethoden, zie daarvoor de pagina  Behandelmethodes. De vormgeving van jouw behandeling kan bestaan uit:  
  • Individuele gesprekken met jouw behandelaar vanuit diverse behandelmethoden;
  • Medicamenteuze behandeling door de psychiater of verpleegkundig specialist;

  Afsluiting van behandeling

Wanneer het einde van de behandeling nadert, zul je merken dat je de problemen zelf weer kan hanteren. Jouw behandelaar evalueert het traject met jou en bereid je voor op de afronding van het behandeltraject. Ter afsluiting van de behandeling stuurt jouw behandelaar een afsluitbrief naar jouw huisarts.

  Nazorg en ondersteuning

Meestal lukt het om na de behandeling jouw gewone leven weer zelfstandig op te pakken. Soms is toch steun of nazorg nodig. Als er behoefte is aan nazorg, dan zal de behandelaar de mogelijkheden hiervoor met je bespreken. Ook kun je worden doorverwezen naar een andere instantie, zoals maatschappelijk werk. Mogelijkheden en voorkeuren bespreek je aan het eind van de behandeling met jouw behandelaar.

  Rechten & plichten

Bekijk hier onze folder.

  Folder Rechten & plichten | Care4sure GGZ

meer informatie over

  Een eerste gesprek

  Behandelingen

  Wachttijden

  Ons Team

  Online intakeformulier

  Infomedics

  Direct hulp via 113

  Aanmelden Cliëntenraad

  Zorgkosten 2024

  Contactpagina

Translate