088 033 2700 info@care4sureggz.nl

GGZ onze passie is jouw Zorg!

Geestelijke GezondheidsZorg in de regio's Nijmegen en Arnhem

GGZ onze passie is jouw Zorg!

Geestelijke GezondheidsZorg in de regio's Nijmegen en Arnhem

> Zorgkosten 2024

Online contact

Contactformulier

Stuur een e-mail

@care4sureggz.nl

Cliënten contact

088 033 2700

J

  Ongecontracteerde Zorg en Coulanceregeling

Het zorglandschap kan soms complex zijn en daarbij kunnen vragen ontstaan over vergoedingen en kosten. Daarom willen we graag helderheid verschaffen over ongecontracteerde zorg en de coulanceregeling welke we aanbieden voor het kwijtschelden van het bedrag dat de zorgverzekeraar niet vergoedt.

  Wat is ongecontracteerde zorg?

Ongecontracteerde zorg houdt in dat wij geen specifieke overeenkomst hebben met zorgverzekeraars. Dit betekent dat er geen directe afspraken zijn gemaakt over tarieven en voorwaarden.

  Vergoeding en eigen risico

Hoewel ongecontracteerde zorg kan leiden tot lagere vergoedingen vanuit de zorgverzekeraar, willen wij benadrukken dat wij geen kosten in rekening brengen bovenop het verplichte eigen risico dat je mogelijk hebt bij je zorgverzekering. Je kunt dus gerust gebruikmaken van onze diensten zonder extra financiële lasten te dragen, afgezien van het wettelijke eigen risico.

  Voordelen ongecontracteerde zorg

1. Keuzevrijheid

Een van de belangrijkste voordelen van ongecontracteerde zorg is de keuzevrijheid voor jou als cliënt. Je hebt de mogelijkheid om zelf je zorgverlener te kiezen, zonder beperkingen die soms geassocieerd worden met gecontracteerde zorg. Dit betekent dat je kunt vertrouwen op zorg die aansluit bij je specifieke behoeften en voorkeuren.

2. Persoonlijke benadering

Ongecontracteerde zorg stelt ons in staat om een meer persoonlijke benadering te hanteren in je behandeling. Omdat er geen strikte afspraken zijn met zorgverzekeraars, hebben wij de ruimte om maatwerk te leveren en ons volledig te richten op jouw situatie.

3. Snellere toegang tot zorg

In sommige gevallen kan ongecontracteerde zorg resulteren in snellere toegang tot de benodigde behandelingen. Omdat er geen wachtlijsten zijn die gekoppeld zijn aan specifieke contracten, kunnen wij je zo snel mogelijk van dienst zijn, wat essentieel kan zijn voor je welzijn.

4. Continuïteit van zorg

Ongeacht de contractuele status streven wij naar de hoogste kwaliteit van zorg. Onze focus ligt op het bieden van een behandeling die aansluit op je zorgvraag, zodat je kunt rekenen op consistente en effectieve zorg, ongeacht eventuele contractuele afspraken.

Wij willen benadrukken dat wij ons blijven inzetten voor het leveren van uitstekende zorg en dat de voordelen van ongecontracteerde zorg niet alleen je keuzevrijheid vergroten, maar ook bijdragen aan een meer persoonlijke, toegankelijke, en continue zorgervaring.

  Coulanceregeling voor het kwijtschelden van het niet-vergoede bedrag

Wij begrijpen dat onverwachte kosten een zorg kunnen zijn. Daarom hanteren wij een coulanceregeling. Dit houdt in dat wij bereid zijn om het bedrag dat niet wordt vergoed door je zorgverzekeraar, kwijt te schelden. Op deze manier streven wij ernaar om de financiële last voor jou als cliënt te verlichten waardoor je geen extra lasten hebt ten opzichte van een gecontracteerde aanbieder.

  Hoe komen de kosten van jouw behandeling tot stand?

Jouw behandeling in de GGZ bestaat uit verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld gesprekken met een zorgverlener, het kan dan gaan om:

  • Telefonisch consult
  • Intake gesprek
  • Behandelgesprekken
  • Behandeling via videobellen
  • Evaluatiegesprek
  • Psychiatrisch consult

  Wat moet je doen?

Je krijgt van Infomedics een factuur voor onze dienstverlening. Deze factuur dien je zelf in bij je zorgverzekeraar. Alleen het bedrag wat je vergoed krijgt (inclusief een eventuele eigen risico) maak je over naar infomedics. Onze collega’s verwerken dan zelf het restbedrag in de coulanceregeling. Je hoeft hier niets voor te doen. Indien je een hele lage vergoeding ontvangt of geen vergoeding, dan neemt iemand van het team van Care4sure contact op om te kijken of er problemen zijn met de factuur. Dat komt wel eens voor.

Mocht je hulp nodig hebben bij het indienen van je factuur bij je zorgverzekering, dan kunnen we daar altijd bij ondersteunen.

Om gebruik te maken van onze coulanceregeling hoef je niets te doen. Mocht je daar toch vragen over hebben dan staat ons team klaar om je te helpen en eventuele vragen te beantwoorden. We willen benadrukken dat je welzijn voorop staat, en we er zijn om ervoor te zorgen dat je de zorg krijgt die je verdient, zonder onnodige financiële zorgen.

Aaarzel niet om contact op te nemen met ons team bij vragen over ongecontracteerde zorg, facturatie en/of de coulanceregeling.

Heb je nog vragen?
Neem dan contact met ons op!

Stuur een e-mail

info@care4sureggz.nl

Algemeen contact

088 033 2700

meer informatie over

  Een eerste gesprek

  Behandelingen

  Wachttijden

  Ons Team

  Online intakeformulier

  Infomedics

  Direct hulp via 113

  Aanmelden Cliëntenraad

  Zorgkosten 2024

  Contactpagina

Translate